Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatvédelmi nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Ha nem értesz egyet az adatkezeléseinkkel, nem tudjuk biztosítani a portál teljes funkcionalitását, amelyet csak a regisztrált felhasználók érhetnek el.
Hozzájárulás nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!Tájékoztató a

Libri-Bookline Zrt. munkaerő-közvetítési portáljának

használatával összefüggő adatkezelésekről

 

Érvényes: 2022.11.23-tól.

 

A https://libribookline.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/JobAdvertisements/allasok oldalon elérhető munkaerő-közvetítési portál segítségével egyszerűbbé és hatékonyabbá szeretnénk tenni a Libri-Bookline Zrt. (a továbbiakban: „Bookline”) és leányvállalata, a Libri Kft. (a továbbiakban: „Libri”) toborzási folyamatát. A portál használata szükségszerűen együtt jár bizonyos személyes információk megosztásával is, amelyeket a toborzásban és a pályázók kiválasztásában részt vevő Kollégáink ismerhetnek meg. Az alábbi dokumentumban összefoglaltuk, milyen típusú adatkezelésekkel jár(hat) a portál használata.

Bár a portált a Bookline tartja fenn, azon a Libri álláshirdetései is elérhetők, továbbá a portál a libri.hu és a bookline.hu oldalról is elérhető a „Karrier” fülre kattintva, így a Libri és a Bookline ún. közös adatkezelőként, együttesen felel a portál használatával kapcsolatos adatkezelésekért. A tájékoztatóban a többes szám első személyű személyes névmás használata a két céget együttesen jelenti. 

A jelen tájékoztató az általános adatkezelési tájékoztatóinkban (a Libri tájékoztatója elérhető: https://www.libri.hu/cikk/adatvedelem, a Bookline tájékoztatója elérhető: https://bookline.hu/news/news.action?id=2276) foglaltakkal együtt nyújt teljeskörű információt az álláskeresőket érintő adatkezelésekről. 

 

A kiegészítés célja, hogy az általános adatkezelési tájékoztatóinkban megfogalmazottakhoz képest az adatkezelések egyedi jellemzőiről tájékoztassa az álláspályázókat. Milyen információk találhatók az általános adatkezelési tájékoztatókban? A kiegészítő tájékoztatóban előforduló fogalmak jelentése, az adatkezelés során alkalmazott jogalapok jelentése, az adatok védelme érdekében bevezetett adatbiztonsági intézkedések, az Európain Unión kívüli ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetei és a vonatkozó garanciák, valamint a pályázókat az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogosultságokra vonatkozó információk.

 


Az álláspályázókat érintő adatkezelések

 

 

Milyen adatkezeléseket végzünk?

A portálra regisztrálók adataiból adatbázist építünk és a regisztrált felhasználó által megadott adatok – amelyek egy részét kötelező megadni, másik része pedig opcionálisan adható meg – alapján létrehozzuk a pályázó egyedi profilját. A regisztráció akár konkrét jelentkezés leadása nélkül is létrehozható, de regisztráció nélkül a pályázat nem nyújtható be. Egyetlen regisztrációval a későbbiek során is lehet pályázni, amíg a regisztráció él.

 

Mind a regisztrációról, mind pedig a pályázat benyújtásáról megerősítő e-mailt küldünk.

 

A meghirdetett pozíciókat elsődlegesen a konkrét pozícióra pályázati anyagot beküldő pályázókkal töltjük fel. Előfordulhat, hogy olyan álláskeresőket is megkeresünk, akik a portálon regisztrált felhasználói profillal rendelkeznek, konkrét pályázatot nem nyújtottak be az adott pozícióra, azonban a profiljuk alapján alkalmasak lehetnek a pozíció betöltésére.

 

A hirdetésre pályázati anyagot benyújtó, valamint a profiljuk alapján alkalmasnak vélt pályázók szükség esetén több körös felvételi eljáráson vesznek részt, majd a pozíció betöltésére leginkább alkalmasnak vélt pályázóval a munkaszerződés megkötését célzó tárgyalásokat folytatunk. A kiválasztási folyamat során a pályázó által megadott adatokhoz további adatokat rendelhetünk, így például a kiválasztási folyamat során a pályázó által közölt vagy átadott további adatokat, a kiválasztási folyamat eredményét, értékelését.

 

A kiválasztásra nem került pályázók, akiknek a profilja a pályázati eljárás lezárását követően is elérhető, másik pozícióra is leadhatják a jelentkezésüket, illetve közvetlenül is megkereshetjük őket, amennyiben a profiljuk alapján alkalmasak lehetnek valamely meghirdetett pozíció betöltésére.

 

A pályázó adatainak felhasználásával statisztikákat, jelentéseket, egyéb összefoglalókat készíthetünk. 

Milyen célokból használjuk fel az adatokat?

A meghirdetett állásajánlatokra beérkezett pályázati anyagokat, illetve a profil alapján kiválasztott pályázók adatait, valamint a kiválasztási folyamat során a pályázó által megadott adatokhoz rendelt további adatokat munkaerő-toborzás és -kiválasztás céljából, különösen az alábbi esetekben használjuk fel:

  1. a pályázó azonosítása, valamint a pályázóval való kapcsolattartás,
  2. a betöltendő munkakörhöz szükséges munkatapasztalat és készségek ellenőrzése,
  3. a betöltendő munkakörhöz szükséges vagy azt elősegítő végzettség és egyéb képzettségek ellenőrzése;
  4. a pályázati eljárás eredményének értékelése.

 

Az elutasított pályázót újabb állásajánlattal keressük meg, amennyiben a profilja megfelel egy esetlegesen később publikált álláshirdetés kritériumainak

 

A toborzási folyamataink tervezése, nyomon követése, a folyamat eredményességének megállapítása, értékelése céljából a pályázói adatok felhasználásával statisztikákat, jelentéseket, egyéb összefoglalókat készíthetünk.

Használunk-e automatizált (emberi beavatkozás nélküli) döntéshozatali mechanizmust? Ha igen, mi a döntéshozatali logika és az automatizált döntés milyen következményekkel jár a pályázókra nézve?

Kizárólag emberi közreműködéssel választjuk ki a leendő munkavállalóinkat, a portál mögött futó szoftver csupán a folyamatok automatizálásában és gyorsításában segít.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Valamennyi fent hivatkozott adatkezelésünk a pályázó önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást a pályázati eljárás során a jelen tájékoztató elolvasását és tudomásul vételét követően adhat meg részünkre.

Ha az adatkezelés jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, melyik jogszabály írja elő ezen munkáltatói kötelezettséget?

 

Az adatkezelések nem jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

 

Mely adatokat kezeljük?

A munkaviszony létesítését megelőzően a pályázó mindazon személyes adatait kezeljük, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a munkaviszony létesítéséről megalapozott döntést hozzunk (ebben a körben a pályázó alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatokat használjuk fel). A kiválasztási eljárás során a pályázó alábbi adatait kezelhetjük:

  • a regisztráció során kötelező jelleggel megadott adatok: teljes név, születési idő, e-mail cím, telefonszám;
  • a regisztráció során opcionálisan megadható adatok: egyéb utónév, születési név, lakcím, végzettség megnevezése és szintje, a végzettséget adó oktatási intézmény neve, nyelvismeret szintje, korábbi munkatapasztalatra vonatkozó információk (korábbi munkáltató neve, korábban betöltött pozíció neve, munkavégzés időtartama), a betöltendő pozícióval kapcsolatos információk (munkába állás várható időpontja, ajánló munkavállalónk neve és törzsszáma; 
  • a pozíció betöltéséhez szükséges további adatokat (pl. bérigény stb.) az álláshirdetés tartalmazza; 
  • a felhasználó egyedi azonosítóját a HR szoftver generálja.

 

A fentieken túl a pályázó által akár a pályázati dokumentumok között, akár a kiválasztási eljárás során önkéntesen megadott személyes adatok kezelésére is a jelen tájékoztató irányadó.

Meddig őrizzük meg az adatokat?

A kezelt adatokat legfeljebb a regisztráció létrehozatalától számított egy évig őrizzük meg és használjuk fel. 

Ha nem közvetlenül Öntől gyűjtjük az adatokat, akkor milyen forrásból szerezzük be őket?

A pályázónak lehetősége van arra is, hogy a regisztráció során a LinkedIn profiljának felhasználásával adjon meg adatokat: ennek során a LinkedIn profilján szereplő felhasználónevét, fotóját, valamint a LinkedIn profiljához tartozó elsődleges e-mail címét vesszük át a LinkedIn-től, illetve ezek az adatok a regisztráció fennállása alatt folyamatosan szinkronizálódnak a portál és a LinkedIn között.

 

A felhasználó egyedi azonosítóját a HR szoftver generálja, ezt az adatot a szoftvert üzemeltető adatfeldolgozó hozza létre.

 

Lehetősége van arra is, hogy a regisztráció során a pályázó a Facebook profiljának felhasználásával adjon meg adatokat: ennek során a Facebook profilján szereplő felhasználónevét, valamint a Facebook profiljához tartozó elsődleges e-mail címét vesszük át a Facebook-tól, illetve ezek az adatok a regisztráció fennállása alatt folyamatosan szinkronizálódnak a portál és a Facebook között.

Ha továbbítjuk az adatokat, kik a címzettek?

Amennyiben az álláshirdetést a Libri tette közzé, úgy a pályázatban megadott adatokat a Bookline továbbítja a Libri részére. A Libri hozzáfér az általa közzétett pályázatokra jelentkezők profiladatin túl a portálra regisztrált valamennyi felhasználó profiladatához is annak érdekében, hogy akár közvetlenül megkereshesse azokat, akik nem nyújtottak be pályázatot.

 

A portál mögött működő HR szoftvert üzemeltető és a portálra feltöltött adatok tárolását biztosító adatfeldolgozónk és az adatfeldolgozó által a szervereik üzemeltetésével megbízott rendszergazda a szoftver üzemeltetése, supportálása és fejlesztése keretében bármely, a szoftverben tárolt személyes adathoz - azaz nem csupán a pályázó által a regisztráció vagy a jelentkezés során feltöltött adatokhoz, hanem azokhoz az adatokhoz is, amelyeket a kiválasztási folyamat során oszt meg velünk - hozzáférhet, azokat utasításaink alapján módosíthatja.

Más adatkezelőkkel közösen kezeljük az adatait? Ha igen, kik a további közös adatkezelők?

A Bookline és a Libri közösen használja a portálon elérhető adatokat munkaerőigényének kielégítése céljából.

Továbbítjuk-e az adatokat harmadik országba? Ha igen, mi garantálja, hogy a harmadik országban megfelelően kezelik a továbbított adatokat? A lehetséges garanciák körét az általános adatkezelési tájékoztatók „A személyes adatok mely esetekben továbbíthatók harmadik országba?” című fejezete részletezi.

A közvetlenül részünkre megküldött pályázati anyagokat e-mailben fogadjuk. A levelező rendszerünk a Microsoft ír leányvállalata – a Microsoft Ireland Operations Limited (székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország; cégjegyzékszám: 256796; közösségi adószám: IE 8256796 U) – által biztosított felhő infrastruktúrában üzemel. 

 

A felhő alapú infrastruktúra működési jellemzőiből – a felhőszolgáltató többek között az adatoknak a különböző kontinenseken és eltérő időzónákban található országokban elhelyezett adatközpontok közötti folyamatos áramoltatásával biztosítja a szolgáltatás rugalmas igénybevételének lehetőségét – adódóan teljességgel nem zárható ki, hogy bizonyos esetekben – például akkor, ha a pályázati anyagának megismerésére jogosult Kollégáink az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívüli államban tartózkodva lépnek be az e-mail fiókjukba és olvassák a pályázati anyagát – az Ön adatai elhagyják az EGT területét. Ezen túlmenően a Microsoft Ireland Operations Limited anyavállalata az Amerikai Egyesült Államokban működik, amely köteles betartani az amerikai jogszabályokat. Az amerikai jog lehetővé teszi, hogy az Amerikai Egyesült Államokbeli bűnüldöző hatóságok és bíróságok információkat kérjenek az amerikai szolgáltatók – így többek között a Microsoft Ireland Operations Limited vagy annak leányvállalatai – ügyfeleiről és az ügyfelek által valamely Microsoft infrastruktúrán tárolt adatokról. A Microsoft a rá vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között rendszeresen közzétesz ún. átláthatósági jelentéseket a hozzá érkezett hatósági/ bírósági megkeresésekről. A jelentések az alábbi linkek alatt tekinthetők meg: 

 

https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/law-enforcement-requests-report 

 

https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/us-national-security-orders-report?activetab=pivot_1%3aprimaryr2

 

A Microsoft az Európai Bizottság általános szerződési feltételeit alkalmazza az adattovábbítás garanciájaként.

Kiknek az adatait kezeljük?

A portálra regisztráló, illetve a portálon meghirdetett pozícióra (beleértve a szakmai gyakorlati lehetőségeket is) pályázati anyagot benyújtó álláskeresők beleértve a szakmai gyakorlati helyre pályázó felsőoktatási hallgatókat is adatait kezeljük.

 

Adatkezelési tájékoztató A Karrieroldalon meghirdetett konkrét pozícióra benyújtott jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésről Adatkezelő: Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság rövidített neve: Libri-Bookline Zrt., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044841; adószám: 12921360-2-42 székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. adatvédelmi tisztviselőjének neve: Kerubiel Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: dpo@libribookline.com Libri Kft: teljes neve: Libri Könyvkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített neve: Libri Kft., cégjegyzékszáma: 01-09-164883; adószám: 10734977-2-42 székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. postai címe (hivatalos levelezési címe): 1364 Pf. 103. elektronikus elérhetősége (e-mail cím): ugyfelszolgalat@libri.hu honlapjának címe: www.libri.hu adatvédelmi tisztviselőjének neve: Kerubiel Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: dpo@libribookline.com Karrieroldal: a https://libribookline.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/PositionList URL alatt elérhető munkaerő-közvetítési portál. Adatfeldolgozó: Adatkezelőnek a „Karrieroldal” szoftver üzemeltetése során eljáró adatfeldolgozója: Evolution Consulting Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. u 12.;cégjegyzékszám: 05-09-014424; adószám: 14020991-2-05) (továbbiakban: Adatfeldolgozó). Érintett: mindazon személyek (potenciális munkavállalók), akik a Karrieroldalon konkrétan meghirdetett pozícióra a karrieroldal szolgáltatását igénybe veszik (továbbiakban: „Pályázó”). Az adatkezelés célja: a Libri-Bookline Zrt.-nél és leányvállalatánál, a Libri Kft.-nél konkrétan meghirdetett betöltésre váró pozíció (munkakör) betöltése (munkaerő-toborzás, a meghirdetett, illetve a toborzási időtartam alatt időközben megüresedő pozíciókra történő kiválasztási eljárás lefolytatása, az ehhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értékelés lebonyolítása, szerződéskötés). Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv”) 5. § (1) bek b) alpontja szerint. A kezelt személyes adatok köre: a Karrieroldal használat során az adott pozícióhoz szükséges mértékben szükséges adatok, amelyek az alábbiak lehetnek: titulus; vezetéknév; középső név; keresztnév; születési név; anyja neve; neme; állampolgárság; születési ország; születési hely; születési idő; TAJ szám; adóazonosító jel; személyi igazolvány szám; SZIG lejárati idő; útlevél szám; útlevél lejárati idő; számlavezető bank neve; bankszámlaszám, érvényesség; IBAN számlaszám; családi állapot; e-mail cím; végzettség neve, megszerzés éve, helye, okirat száma; nyelvtudás; állandó lakcím; korábbi munkahely: pozíció, időtartam,munkáltató megnevezése; vészhelyzet esetén értesítendő személy neve, elérhetősége; referencia személy neve, beosztása, munkáltatója; bérigény; feltöltött önéletrajzában önkéntesen feltüntetett személyes adat és fotó. A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: a Karrieroldalon meghirdetett konkrét pozíció zárásának napjától számított 16 nap az alábbiakban részletezettek szerint: Pozíció zárásának napja: Az a nap, amikor az adatkezelő által kijelölt adminisztrátor a rendszerben kiválasztott pozícióra állít egy jelöltet, ami a kiválasztási folyamat végét jelöli (általában a pozíciónak a Karrieroldalon történő meghirdetéstől számított 120 nap). A pozíció zárásának napját követő legkésőbb nyolc napon belül adatkezelő elektronikus levélben megküldi az érintett részére az Értesítést a jelentkezőnek a kiválasztás eredményéről, amely egyben tartalmazza a felhívást arra is, ha nem fogadja el az általános adatvédelmi nyilatkozatot (lásd alábbi bekezdésben részletesen), törlésre kerül a rendszerből. Törlés a rendszerből: „Az értesítés a jelentkezőnek a kiválasztásról” elektronikus levél kiküldésétől számított 8 napon belül, vagy ha az érintett a pozíció zárásának napját megelőzően jelentkezését visszavonja. Adatai törlése helyett az érintett választhatja azt, és nyilatkozhat úgy is, hogy a Karrieroldalon igénybe vehető általános munkaerő-toborzási szolgáltatást igénybe veszi adatkezelőnek erre vonatkozó általános adatkezelési tájékoztatójában foglaltak elfogadása mellett (ennek hiányában megadott adatai törlésre kerülnek). Ha az érintett igénybe veszi adatkezelőnek a Karrieroldalon elérhető általános munkaerő-toborzási szolgáltatását, a már felvett adatait újra nem kell megadnia, azokat adatkezelő a továbbiakban az erre vonatkozó általános adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. A kezelt személyes adatok időtartamának meghatározásának szempontjai: a pozíció betöltéséhez és a jelentkezőknek a folyamat zárásáról való tájékoztatáshoz szükséges idő. Az adattovábbítás címzettjeinek köre: adatkezelő adatkezelésbe bevont közreműködői; adatfeldolgozó adatkezelésbe bevont közreműködői. A Libri-Bookline Zrt. a Libri Kft. részére a fent meghatározott adatgyűjtési cél érdekében az érintett által megadott adatot továbbíthatja, ha a pozíció betöltésére részben, vagy egészben a Libri Kft-nél kerülne sor. Adattovábbítás esetén a Libri Kft. a jelen Tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli az átvett adatokat. Az adattovábbítás jogalapja: a Pályázó önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – „InfoTv.” - 5.§ (1) bekezdés b) pontja. A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: a Karrieroldal szoftverhasználat által és során az érintett által adatkezelő weblapján megadott adatok. Az érintettet megillető jogok valamint azok érvényesítési módjának ismertetése (Infotv. 14. §): Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon („előzetes tájékozódáshoz való jog”), b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa („hozzáféréshez való jog”), c) kérelmére, valamint az Infotv. I. fejezetében meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse („helyesbítéshez való jog”), d) kérelmére, valamint az Infotv. I. fejezetében meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza („az adatkezelés korlátozásához való jog”), e) kérelmére, valamint az Infotv. I. fejezetében meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje („törléshez való jog”). Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint b) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL http://naih.hu; továbbiakban: „Hatóság”) közreműködésével is gyakorolhatja. (Infotv. 21. §) Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (Infotv. 22. §). Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. (Infotv. 23. §.) Kártérítés, sérelemdíj: Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.